Anonim

ThinkFun_LastLetter Posljednje pismo kompanije ThinkFun izaziva igrače da kreativno razmišljaju, a istovremeno testiraju i svoje pravopisne vještine. Dizajnirana za dva ili više igrača u dobi od 8 i više godina, igra uključuje više od 60 slikovnih kartica. Svakom igraču je podijeljeno pet slikovnih kartica, a trgovac započinje igrom tako što je prebacio jednu karticu na hrpu odbacivanja i pozvao riječ koju on ili ona povezuje s tom slikom. Igra se nastavlja nasumice s igračima koji se utrkuju za odbacivanje slikovnih kartica iz svojih ruku pozivanjem riječi koja započinje posljednjim slovom riječi koju je prethodni igrač pozvao. Na primjer, ako u laboratoriju postoji slika znanstvenika, a igrač pozove "eksperimente", sljedeći igrač mora baciti karticu koja nadahnjuje riječ koja počinje sa s. Igra se nastavlja na ovaj način sve dok se jedan igrač ne riješi svih svojih karata.